Håndtering af personlig data på Klinik Sa-Pied

 

Jf. Persondataloven opbevares personlige data i aflåst skab og merkuleres 5 år efter sidste behandling.

Du kan til enhver tid bede om at få alle dine data slettet.

Du vil på klinikken blive bedt om at udfylde en samtykkeerklæring.

Klinik Sa-Pied samarbejder med Sygeforsikringen Danmark og din sundhedsforsikring.